Szkolenia PPOŻ

Szkolenia

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia z zakresu PPOŻ obejmują w pełni profesjonalną profilaktykę i działania mające na celu zapobieżenie zagrożeniu pożarowemu. Szkolenia prowadzone przez BHPWołowiec skupiają się na praktycznym podejściu do działań związanych z zabezpieczeniami PPOŻ oraz skutecznym i właściwym działaniem w razie pożaru. Specjaliści BHPWołowiec wykorzystują podczas szkoleń przykłady codziennych działań jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz rozwiązania stosowane w praktyce.

Szkolenia z wiedzy przeciwpożarowej obejmują omówienie aktualnych przepisów PPOŻ, zapoznanie z instrukcją BP, dokładne omówienie zagrożenia pożarowego na stanowisku pracy i instrukcje postępowania w razie wystąpienia pożaru. Szkolenie zawiera część praktyczną z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i wspólnie wybierzemy rozwiązanie najlepsze dla Twojego biznesu.

Gdzie nas szukać?

Bądźmy w kontakcie!

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17 oraz w sobotę od 8 do 13.

(+48) 603 703 352