Serwis Stihl

(+48) 534 275 815

Telefon

(+48) 603 703 352

Mail

k.wolowiec@wp.pl

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy – co powinien wiedzieć każdy pracodawca?

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy to temat bardzo ważny, pojawiający się chociażby na samym początku drogi zawodowej każdego zatrudnianego pracownika. Dobrze opracowane i przeprowadzone szkolenia z zakresu bhp i ppoż to podstawa bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Przeszkoleni i przygotowani pracownicy, potrafiący odpowiednio reagować w razie zagrożenia to bardzo ważny element każdej organizacji.

Podstawa, czyli kto odpowiada za bezpieczeństwo w zakładzie pracy?

Przepisy zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej jasno określają, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach spoczywa na instytucjach, osobach fizycznych lub prawnych z tych budynków korzystających. Zatem każdy przedsiębiorca prowadzący działalność i dysponujący biurem, zarządca lub właściciel budynku są zobowiązani do przestrzegania przepisów ppoż. Jak wygląda zabezpieczanie budynku przed pożarem w praktyce?

  • Każdy właściciel lub zarządca budynku (obiektu budowlanego) zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ppoż oraz wszelkich wymagań z nimi związanych,
  • W gestii zarządcy lub właściciela leży monitorowanie terminów i wykonywanie bieżących przeglądów instalacji elektrycznych i gazowych oraz przeglądów systemów przeciwpożarowych,
  • Obowiązkiem właściciela/zarządcy jest zapewnienie dostępu do urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych oraz ich bieżąca konserwacja,
  • Również odpowiednie przygotowanie budynku na wypadek zagrożenia lub ewentualnego pożaru – dbanie o dostępność dróg ewakuacyjnych, oświetlenie awaryjne, wyznaczone miejsca zbiórki, spoczywa na osobie zarządzającej budynkiem.

 

Każdy pracodawca, zatrudniający nowego pracownika jest zobowiązany do przeprowadzenia gruntownego szkolenia BHP oraz ppoż, zarówno ogólnego jak i specyficznego dla określonego miejsca pracy. Również na pracodawcy, zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy spoczywa zagwarantowanie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz monitorowanie ich i eliminowanie ewentualnych uchybień. Jednym z obowiązkowych elementów wchodzących w skład szkolenia BHP dla każdego nowego pracownika jest przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki niezbędne do przeprowadzenia takiej czynności w razie jej konieczności. Pracodawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szczegółowego szkolenia z zakresu przeciwpożarowego – poinformowania pracowników o rodzajach zagrożenia pożarowego określonych dla specyfiki zakładu pracy, procedurach obowiązujących w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego lub samego pożaru. Elementami szkolenia są również instrukcje ewakuacji czy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z używania gaśnic.

Z perspektywy pracodawcy jest niezwykle ważne, aby pamiętać i przestrzegać przepisów dotyczących polityki szkoleń oraz zasad BHP i ppoż w organizacji. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług związanych ze szkoleniami z zakresu BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, firma Multisystem może być doskonałym wsparciem dla każdego przedsiębiorcy w tym obszarze.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu!

 

 

 

 

 

 

Więcej
artykułów