Serwis Stihl

(+48) 534 275 815

Telefon

(+48) 603 703 352

Mail

k.wolowiec@wp.pl

Podstawowe przepisy i informacje o tym, jak przeprowadzić ewakuację z budynku

Ewakuacja jest zorganizowanym i przymusowym opuszczeniem danego miejsca lub obiektu objętego zagrożeniem. Zgodnie z panującymi zasadami osoby przebywające w takiej strefie mają obowiązek przestrzegania zasad BHP oraz poleceń koordynatora. Niestety bardzo często ludzie w takich sytuacjach działają w stresie reagując paniką. Takie zachowanie wprowadza chaos i utrudnia bezpieczną i szybką ewakuację. Po ogłoszeniu alarmu osoby będące w budynku powinny kierować się w stronę wyjścia ewakuacyjnego, a następnie stawić się w wyznaczonym miejscu w celach identyfikacji.

Ewakuacja- podstawowe zasady

Ewakuacja polega na szybkim przemieszczeniu się osób będących w stanie zagrożenia w bezpieczny punkt. To wszystko po to, aby umożliwić dojazd i pomoc Państwowej Straży Pożarnej, która będzie starała się zwalczyć źródło pożaru. W pewnych przypadkach ewakuacja jest jedynym sposobem na przetrwanie w tak ciężkich warunkach. Już na etapie projektowania budynku ważne jest, aby dokładnie zaplanować sposoby i możliwość ewentualnej ewakuacji. Stosuje się duże, szerokie korytarze oraz specjalne piktogramy ułatwiające ludziom płynne przemieszczenia się, a koordynatorowi daje pełną kontrolę w trakcie trwania całej sytuacji. Istotnym elementem są wspomniane już wcześniej znaki informacyjne (piktogramy). To one określają kierunek i cel ewakuacji oraz pokazują miejsce zbiórki. Stanowią bardzo ważne wyposażenie, które jest obowiązkowe we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. W razie sytuacji awaryjnej każdy powinien udać się na wyznaczone miejsce zbiórki, gdzie nastąpi identyfikacja i sprawdzenie listy osób będącej na terenie zakładu pracy, szkoły czy innego budynku użyteczności publicznej

Obowiązujące przepisy podczas ewakuacji

W godzinach otwarcia budynku ważne jest, aby przebywała osoba, która dokładnie zna plan ewakuacji w razie wystąpienia pożaru. Powinna ona również zadbać o sprawdzenie listy pracowników przebywających na terenie objętym zagrożeniem. Wyznaczony pracownik musi znać potencjalne niebezpieczeństwa wynikające z charakteru działalności firmy. Ewakuację należy rozpocząć od poinformowania wszystkich osób znajdujących się na terenie budynku o zaistniałym zagrożeniu. Następnie należy wyznaczyć i poinstruować kierunek drogi ewakuacyjnej. Należy pamiętać, że ważne jest sprawne opuszczenie budynku oraz zachowanie spokoju i kontroli nad całą sytuacją.

Więcej
artykułów